Bli patient

1. Remiss

I samråd med din behandlande läkare kan du komma till oss via remiss. Be din läkare att skicka en remiss till oss så välkomnar vi dig gärna. 

2. Vårdgaranti

Du har rätt att vända dig till en annan vårdgivare om din planerade vårdgivare har väntetider som är längre än 3 månader – detta kallas vårdgaranti. 

Vi har vårdgarantiavtal med Region Skåne och kan erbjuda vård inom alla våra verksamhetsområden. 

3. Egenremiss

Du kan även söka till oss utan att ha en remiss. Detta kan du göra på alla våra mottagningar förutom Endoskopin.

Gå in på vår 1177 mottagning och fyll i din Egenremiss där så tar vi gärna emot dig.